091-9212282 registrar@kpst.gov.pk

Mr. Tariq Ali Vs Education (S.A. No. 7955/2020)