091-9212282 registrar@kpst.gov.pk

M. Tariq Bhatti Vs Education (S.No. 15180/2020)