091-9212282 registrar@kpst.gov.pk

Cause List 3rd February 2023

LIST OF SB – I CASES FIXED BEFORE MR. KALIM ARSHAD KHAN, CHAIRMAN

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

PRELIMINARY HEARING

S.NO.APPEAL NO.APPELLANT NAMEDEPARTMENT
17693/21SHABIR AHMADPOLICE
2537/22NASR ULLAHP. ASSEMBLY
31244/22SAKIN ULLAHJUDICIARY
41543/22AHMAD SHAHEDU
51860/22AMAN ULLAHS. WELFARE
657/23 RAM. SALMANAGRI
7249/23IFTIKHAR KHANPOLICE
8263/23HUSSAIN AHMADAGRI
9265/23MANZOOR KHANEDU

EXECUTION

S.NO.E.P. No.PETITIONER NAMEDEPARTMENT
1302/22M HUSSAINARGI

REPLY

S.NO.APPEAL NO.APPELLANT NAMEDEPARTMENT
1940/22ARSHAD UL HAQLG
21098/22HAROON KHANPOLICE
31229/22UZAIR KHANHEALTH
41432/22ZABIB UR REHMANPOLICE
51476/22ZAHIR SHAH (5)HEALTH

LIST OF SB – II CASES FIXED BEFORE ROZINA REHMAN, MEMBER (JUDICIAL)

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

PRELIMINARY HEARING

S.NO.APPEAL NO.APPELLANT NAMEDEPARTMENT
1175/22UMAR HAYATLABOUR
21213/22IBRAHIMPOLICE
31613/22BIBI SAKINAEDU
41864/22MST. ROZINA AKHTAREDU
51892/22GHULAM ZAHIREDU
67413/22DR. M SHOAIBHEALTH
7262/23S. ASIM SHAHREVENUE
8264/23NAQEEB ULLAHPOLICE
9266/23DR. BAKHTIARHEALTH

REPLY

S.NO.APPEAL NO.APPELLANT NAMEDEPARTMENT
17754/21NAQEEB AHMAD JANEDU
21112/22FARIS KHANEDU
31228/22MUKARAM KHANREVENUE
41425/22IRSHAD ULLAHLG
51861/22IRFAN KHANPOLICE

LIST OF DB – I CASES FIXED BEFORE MR. KALIM ARSHAD KHAN, CHAIRMAN &

MUHAMMAD AKBAR KHAN, MEMBER (EXECUTIVE)

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

ARGUMENTS

S.NO.APPEAL NO.APPELLANT NAMEDEPARTMENT
1492/14ZAHOOR UD DIN (1)T. EDU
21091/14MEHBOOB ALIJUDICIARY
3516/17M. JILANI (15)PRISON
4236/18AKHTAR ALIPOLICE
5749/18SAWAB KHANEDU
61227/18SULTAN MUHAMMADPOLICE
71193/19IKRAM ULLAH (1)ESTAB
8821/21IMRAN (14)HOME
97623/21SHAKIR ULLAH (3)EDU
107847/21SHABIR AHMADHEALTH
11631/22NASIR KHANEDU

LIST OF DB – II CASES FIXED BEFORE MR. SALAH UD DIN, MEMBER (JUDICIAL) &

MS. FAREEHA PAUL, MEMBER (EXECUTIVE)

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

ARGUMENTS

S.NO.APPEAL NO.APPELLANT NAMEDEPARTMENT
1943/15M. ARIFPOLICE
2829/16QAMBAR ALIEDU
3145/18SHAGUFTA NAZEDU
4209/19DR. FAHAD IQBALHEALTH
53190/20NAIMAT ULLAH (1)POLICE
69619/20AKHTAR ALIPOLICE
7184/21SHAISTA BEGUMEDU
87876/21M. ZAMANPOLICE
9377/22UZMA NASIREDU
10913/22MUJAHID ALIJUDICIARY