091-9212282 registrar@kpst.gov.pk

Cause List 28th June 2022 DIKhan

LIST OF DB CASES FIXED BEFORE MR. KALIM ARSHAD KHAN, CHAIRMAN & MR. MIAN MUHAMMAD MEMBER (E) KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR AT CAMP COURT D.I.KHAN.

S.NOAPPEALAPPELLANT NAMEDEPTTNEXT DATE
1923/16MALIK M IRFANEDU 
2999/18JAMIL AHMADEDU 
3623/18ABDUR REHMANEDU 
41434/18ALLAH NAWAZSMBR 
51099/18KHALID SALEEMINDUST 
61100/18M NADEEMINDUST 
7821/19INAM ULLAH KHANEDU 
81092/19MUJTABA HUSSAINEDU 
9822/19SALEEM NAWAZEDU 
101637/19M SHAKEELPOLICE 
111380/19M SHARIFEDU 
12524/20M MUDASIRAGRI 
131002/20ABDUL MAJEEDAGRI 
141003/20M AKRAMAGRI 
151285/20SANA ULLAHPOLICE 
16511/21AKBAR JANPOLICE 
173419/21DR WALI REHMANHEALTH 
184970/21KHALIL UR REHMANIRRIG 
195699/21M SHAFIHEALTH 

LIST OF SB-I CASES FIXED BEFORE MR. KALIM ARSHAD KHAN, CHAIRMAN KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR AT CAMP COURT D.I.KHAN.

PRELIMINARY HEARING

S.NOAPPEALAPPELLANT NAMEDEPTTNEXT DATE
1866/22MOHAMMAD ISMAILPOILCE 
2870/22ROBINA BIBIHEALTH 
37800/21M QASIMEDU 
4386/22NOOR ALI SHAHREG PHC 
54052/20ISRAR AHMADAGRI 
6RA320/22SADAF FAIZ ULLAHEDU 
77737/21MALIK M ARIFPOLICE 

EXECUTION

S.NOAPPEALAPPELLANT NAMEDEPTTNEXT DATE
1365/19DR MUZAFFAR IQBALHEALTH 
2465/19M ASAD ULLAHSMBR 
392/21M JAVED RAHEEMC&W 
4223/19MINHAJ SIKANDARPOLICE 
5197/19M RAMZANHEALTH 
6287/22RANA FAHEEM AKHTAREDU 
714/22ATA ULLAHAGRI 
896/21M MUSSADIQC & W 
9133/22KHURAM MASHIHEALTH 

REPLY

S.NOAPPEALAPPELLANT NAMEDEPTTNEXT DATE
17420/21M IMRANPHE 
208/21HIDAYAT ULLAHPOLICE 
31186/19DIL JAN (3)EDU 
412/19M ZUBAIREDU 
5121/19M ZUBAIREDU 

LIST OF SB-II CASES FIXED BEFORE MR. MIAN MUHAMMAD MEMBER (E) KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR AT CAMP COURT D.I.KHAN.

PRELIMINARY HEARING

S.NOAPPEALAPPELLANT NAMEDEPTTNEXT DATE
1872/22ARSHIA LATIFEDU 
2451/22ASIF KHANPOLICE 
3472/22SHAZIA KARIMEDU 
4503/22M USMAN ALIPOLICE 
     

REPLY

S.NOAPPEALAPPELLANT NAMEDEPTTNEXT DATE
116447/20SHAH ALAM KHANFINANCE 
2578/22FARASAT ULLAHPROSECUTION 
310518/20SAMIULLAH SAADEDU 
41681/21KIFAYAT ULLAHEDU