091-9212282 registrar@kpst.gov.pk

Cause List 15th May 2023 DIKhan

LIST OF D.B CASES FIXED  BEFORE MR. KALIM ARSHAD KHAN, CHAIRMAN &

MS. FAREEHA PAUL, MEMBER (EXECUTIVE)

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

AT CAMP COURT D.I.KHAN

ARGUMENTS – TRANSFER CASE

S.NOS.A/NOAPPELLANT NAMEDEPTT
1926/22ANWAR KAMALSPORTS

ARGUMENTS – OTHER CASES

S.NOS.A/NOAPPELLANT NAMEDEPTT
11164/17M IMRANPOLICE
2385/18RUKHSANA BIBIEDU
3592/18DR GHAZI KHANHEALTH
4479/19M TAHIRPOLICE
5548/19RIFAT PARVEENEDU
6549/19RAZIA BANOEDU
71072/19KAFEEL AHMADT.EDU
81113/19SAIRA BANOEDU
93183/20DR IDREESHEALTH
104052/20ISRAR AHMADAGRI
1110518/20SAMI ULLAH SHADEDU
1214444/20AHMAD SAEEDPHE
1316446/20GHULAM GHAUSEDU
1416447/20SHAH ALAM KHANFINANCE
155734/21M SAJJADPOLICE
167567/21M RIAZJUDICIARY
177737/21ARIFPOLICE
18578/22FARASAT ULLAHPRESECUTION
191287/22SHAHID AKHTARH.EDU
201706/22HABIB UR REHMANFOREST

LIST OF S.B – I CASES FIXED BEFORE MR. KALIM ARSHAD KHAN, CHAIRMAN

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

AT CAMP COURT D.I.KHAN

PRELIMINARY HEARING – TRANSFER CASE

S.NOS.A NO.APPELLANT NAMEDEPTT
11222/22AMINA BIBIEDU

PRELIMINARY HEARING – OTHER CASES

S.NOS.A NO.APPELLANT NAMEDEPTT
112776/20ASMAT BIBIEDU
27032/21HAIBAT KHANPOLICE
31217/22ZUBAIDA BIBIHEALTH
41455/22FARHAT GULEDU
51472/22HIDYAT ULLAHHEALTH

EXECUTIONS

S.NOE.P NO.APPELLANT NAMEDEPTT
146/23MUKHTIAR ABBASEDU

REPLY

S.NOS.A NO.APPELLANT NAMEDEPTT
11905/20MULAZIM HUSSAINPOLICE
2946/22HAMZA ALI KHANPRISON
32011/22HABIB UR REHMANFOREST
4616/23MASOOD UR REHMANHOME
5657/23JAN ALAMHEALTH
6805/23ZAHID MUHAMMADH.EDU

LIST OF S.B – II CASES FIXED BEFORE MS. FAREEHA PAUL, MEMBER (EXECUTIVE)

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

AT CAMP COURT D.I.KHAN

PRELIMINARY HEARING

S.NOS.A NO.APPELLANT NAMEDEPTT
11500/22AMAN ULLAHPOLICE
2821/23SUMAIRA MEHDIEDU
3653/23HAFEEZ M ASLAMEDU
4771/23JAVED KHANSPORT
5890/23SYED ULFAT HUSSAINHEALTH